Pasniedzēju - praktiķa programma

 • Šī ir vairāku pasniedzēju kursu pierādīta programma, kuras laikā apgūsi visas nepieciešamās zināšanas, tehnikas un iemaņas, lai veiksmīgi un efektīvi pielietotu enerģijas/atdzimšanas elpošanas paņēmienus savā praksē kā pasniedzējs(-a); 
 • Šajā pasniedzēju programmā Tu iegūsi konkrētus tehnikas un metodes, kā pārliecinoši vadīt 1:1 sesijas, grupas sesijas, kā organizēt retrītus, kā veidot un attīstīt veiksmīgu praksi un pie tam saglabājot augstu dzīves līmeni;
 • Pasniedzējs ir augstākā pilotāža dzīvē - Tu esi piemērs, Tu esi iedvesmas avots, Tu esi unikāls; Tā ir atbildība jaunā līmenī pret sevi un savien klientiem;
 • Ja Tu gribi pacelt savu dzīvi patiešām augstākajā līmenī, Tev ir jābūt gatavam arī dzīvot dzīvi augstā kvalitātes līmenī;
 • Kopš 2017.gada apmācīti vairāk kā 30 praktizējoši speciālisti, kas izmantot elpošanu kā tiešo instrumentu vai kā papildinājumu savai jau esošajai praksei;
 • Šis nav traktējams kā kurss, bet drīzāk tā ir jauna profesija, dzīvesstils un apziņas līmenis 


Darbs ar sevi ir visa pamatā


Tā ir lielākā svētība un augstākā pilotāža dzīvē būt par iedvesmas avotu otram. Protams, tam nav vajadzīgs kurss un sertifikāts, bet Tu vari aizvest otru tikai tik tālu, cik pats esi aizgājis vai gatavs iet. Savu ēnu un pagātnes traumu notīrīšana ir svarīgs nosacījums, lai neprojicētu savu "stāstu" pret klientiem. Kļūt par pasniedzēju ir apzināts apsolījums sev nodoties mūžīgai izaugsmei un konstantai evolūcijai.

Attēlā: 2018.gada izlaidums

Pasniedzēju apmācību programmas tēmas:

 1. Pasniedzēja ētika un morāles principi
 2. Telpas gatavošana | Telpas novākšana
 3. Sesijas vadīšana | Telpas turēšana
 4. Drošības pasākumi starp pasniedzēju un klientu
 5. Respiratorā psiholoģija
 6. Psihosomatika un metafizika 
 7. Psihoemocionālā pārdzīvojuma atlabšanas darbs. Tai skaitā: Dzimšana, Ģimene, Skola, Reliģija, Iepriekšējās dzīves, Vīrišķā un sievišķā esences dziedināšana, 
 8. Neapzinātā nāves tieksme (neapzināti akumulētā nāves domāšana), Novecošanas trauma. 
 9. Darbs ar intervēšanu (anketēšanu) 
 10. Elpošanas meistarība - elpošana kā māksla un zinātne | Tehnikas prakses uzlabošanai
 11. Finansiālās pārticības attīstīšana un finansiālo limitāciju attīrīšana
 12. Mārketings - sava pakalpojuma sasniedzamība, pārdošanas stratēģijas


Apmācību koncepts un norise (kopā 25 nedēļas)


Programmas apguve notiek 2 līmeņos paralēli. Topošais pasniedzējs(-a) turpina savu iekšējo darbu programmas vadītāja vadībā, apgūst tēmas, lekcijas un metodoloģiju. Pēc pirmā mēneša uzsāk paralēli praktizēt uz klientiem un savā starpā ar citiem kursa dalībniekiem, lai krātu pieredzi.

Kursa laikā tiek praktizēts uz vismaz dažādiem 10 klientiem un novadītas 20 sesijas. 

Attēlā: 2019.gada izlaidums

Priekšnosacījums pirms pieteikšanās:

 1. Dzīves Virsotnes Pamatkurss vai Transformācijas kurss (ONLINE)
 2. Dzīves Virsotnes II līmeņa kurss
 3. (Vēlams) Ūdens kurss - to iespējams iziet arī sekojošā gadā. Elpošana siltajā un aukstajā ūdenī dod būtiskas iemaņas un pieredzi.
 4. Vismaz 5 individuālās sesijas pie kāda no Atdzimšanas elpošanas vai Enerģijas elpošanas pasniedzējiem. Tas ir būtiski, lai dalībniekam(-cei) būtu izpratne, kas ir augstas kvalitātes klātienes sesija. 
 5.  Apmācību laikā caur cilvēku tiek translētas augstas vibrācijas gaismas frekvences, tāpēc drošības apsvērumu dēļ, līdz brīdim, kamēr netiks izpētīta C-19 vakcinācijas ietekme uz cilvēka enerģētisko lauku, pasniedzēju apmācības programmai tiek pielaisti tikai nevakcinēti cilvēki. 

Kursa norises formāts


Pašlaik kurss tiek pasniegts pilnībā ONLINE formātā. Dalībnieku prakses vienam uz otru varēs notikt gan online, gan arī klātienē. 

Katrā ONLINE tikšanās reizē mēs kopīgi studēsim kādu no kursa tēmām. 

Starp sesijām notiks individuālās sesijas starp pasniedzējiem - sevis tālāka attīrīšana un iekšējā dziedināšana.

Sākot no 2. mēneša tiks uzsāktas prakses uz cilvēkiem "no malas", kas ir tuvākajā paziņu lokā. Sīkāk tiks izrunāts un paskaidrots intervijas laikā.

Sākoties praksei tiks nodrošinātas arī supervīzijas tikšanās reizes grupā

Pēc sekmīga kursa pabeigšanas tiks izsniegts sertifikāts. Sertifikāts ir bez piesaistes konkrētai tehnikai vai metodes nosaukumam, kas nozīmē, ka šī netiek uzskatīta kā frančīze un varat veidot savu unikālo brendu. Galvenā atslēga ir prasmes spēt izlaist caur sevi mīlestību un gaismu un nodot otram. 

Papildus apsvērumi

 • Gadā plānots uzņemt tikai 10 pasniedzēju kandidātus
 • Šīs ir vienīgās pieejamās šāda līmeņa apmācības latviešu valodā
 • Šis nav kurss - tas ir jauns līmenis un dzīvesveids
 • Tiem, kuri jau ir rekrācijas jomā - šis ir jaudīgs instruments cilvēka evolūcijai un jūsu prasmes pacels jaunā līmenī
 • Pierādīta metodoloģija, kas palīdzējusi sagatavot vairāk kā veiksmīgus 30 pasniedzējus Latvijā 3 gadu laikā

Pieteikšanās kārtība:

 • iziets Transformācijas kursa I un II līmenis
 • aizpildīta pieteikuma anketa
 • individuāla intervija